НОРМАТИВНА БАЗА

  1. Конституція України  (zakon2.rada.gov.ua)

  2. Міністерство охорони здоров’я України (moz.gov.ua)

  3. ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України  від 17 серпня 1998 р. №1303-98-п  “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”. Редакція  від 01.01.2019, підстава 908-2018-п (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-п)

  4. ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України від 5 вересня 1996 р. №1071  “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони  здоров’я, що фінансуються з бюджету”. (www.apteka.ua/article/64839)

  5. Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 503 ” Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу”   (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347-18)

  6. Наказ МОЗ України від 19.03.2018 № 504 ” Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги ”  (https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19032018–504-pro-zatverdzhennja-porjadku-nadannja-pervinnoi-medichnoi-dopomogi)

  7. Наказ МОЗ України від 11.07.2017 № 782 “Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0851-17)

  8. Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоро’я  України від 27.12.2017 № 5232/1746  “Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0033-18).